O projekcie

WITAMY W PROJEKCIE

“Podniesienie świadomości grup zawodowych twórców, artystów, producentów, managerów oraz pracowników wytwórni muzycznych w zakresie dystrybucji cyfrowej muzyki oraz wykorzystania jej potencjału promocyjnego i sprzedażowego (w tym eksportowego poza UE)”.

To pionierskie przedsięwzięcie badawczo-edukacyjne powstało z myślą o wsparciu całej europejskiej branży muzycznej na tle najbardziej zaawansowanych rynków. Jego głównym celem było zwiększenie wiedzy w zakresie dystrybucji cyfrowej muzyki oraz stworzenie unikalnych narzędzi edukacyjnych mających pomóc w osiąganiu lepszych wyników promocyjnych i finansowych. Projekt zrealizowany został w ramach programu Erasmus+, a brały w nim udział Independent Digital jako Lider Projektu (Polska) oraz Partnerzy z Francji, Niemiec, Luksemburga i Wielkiej Brytanii:  Association Glukoz, Nagel-Heyer Records, HV.com International i The University of Westminster.

ETAP I

POSZUKIWANIE, czyli jak zdobyliśmy wiedzę o rynku

Źródłem danych do analiz były badania jakościowe i ilościowe przeprowadzone w czterech państwach, wśród przedstawicieli pięciu grup zawodowych – twórców, artystów, producentów, managerów oraz pracowników wytwórni muzycznych.

Badania jakościowe, objęły co najmniej sto spotkań, podczas których przeprowadzone zostały anonimowe wywiady pogłębione z przedstawicielami wszystkich pięciu grup zawodowych.

Wyniki badań zostały ujęte w raporcie opisującym poziom wiedzy branży europejskiej na temat dystrybucji cyfrowej muzyki.

ETAP II

TWORZENIE, czyli droga do celu

Rezultatem badań były jasno i precyzyjnie określone obszary, które wymagały poprawy. Stworzyliśmy solidną bazę do wejścia w teoretyczną i praktyczną fazę edukacyjną. Na tym etapie powstało pionierskie kompendium wiedzy pt. “Przewodnik po dystrybucji cyfrowej muzyki – #GoOnline”oraz unikatowe narzędzie do jego upowszechnienia – platforma e-learningowa.

ETAP III

UPOWSZECHNIANIE, czyli dzielenie się efektami

Chcieliśmy, by efekty naszych prac trafiły do jak najszerszego grona osób związanych z branżą i miały realny wpływ na podnoszenie kompetencji oraz zwiększanie szans skutecznego działania na rynku dystrybucji cyfrowej. Prezentacja oraz upowszechnianie efektów Projektu stanowiły ostatni etap działań. Zorganizowaliśmy pięć konferencji – dwie odbędą się w Paryżu, po jednej w Warszawie, Berlinie i Londynie. Materiały edukacyjne promowane były i w dalszym ciągu są w europejskich mediach oraz na targach, a dostęp do nich będzie możliwy poprzez stronę internetową Projektu.

 

OFICJALNI PARTNERZY

The University of Westminster – Wielka Brytania – specjalizacja: rynek brytyjski

Położony w sercu Londynu, uniwersytet z blisko dwustuletnią tradycją, kształcący około dziewiętnastu tysięcy studentów. W projekcie Uniwersytet reprezentuje Sally-Anne Gross, która od trzydziestu lat związana jest z rynkiem muzycznym jako praktyk oraz wykładowca. Sally-Anne prowadzi m.in. zajęcia związane z managementem, rozwojem artystów, prawami autorskimi i własnością intelektualną. Natomiast jej działalność badawcza skupia się wokół takich zagadnień jak zdrowie psychiczne managerów i artystów oraz równouprawnienie genderowe.

Stowarzyszenie Glukoz – Francja, specjalizacja: rynek francuski

Głównym celem tej młodej, założonej w 2016 roku organizacji jest promowanie i upowszechnianie kultury skupionej wokół muzyki elektronicznej. Stowarzyszenie zajmuje się m.in. bookingiem, produkcją muzyczną oraz promowaniem DJ’ów. Swoją działalnością Glukoz obejmuje całą Francję, z wyróżnieniem regionów centralnych oraz doliny Loary, gdzie organizuje koncerty i eventy pod nazwą “Glukoz Open Air”.

HV.com International – Luksemburg, specjalizacja: rynek francuski

Firma z siedzibą w Luksemburgu została utworzona w 2000 roku, a jej głównym obszarem działalności jest obecnie synchronizacja muzyki z treściami wizualnymi takimi jak filmy, gry, strony internetowe, czy programy tv. Korzenie firmy to działalność producencka i wydawnicza, która jest przez HV.com kontynuowana do dzisiaj. Firma jest członkiem organizacji muzycznej SACEM w Luksemburgu.

Nagel Hayer Records – Niemcy, specjalizacja: rynek niemiecki

Niemiecka wytwórnia jazzowa z siedzibą w Hamburgu powstała 26 września 1992, w dniu urodzin George’a Gershwina, a jej misją jest wydawanie oraz promowanie współczesnego i mainstreamowego jazzu. Ogromne uznanie zyskała już dzięki swojej pierwszej produkcji – sesji live z koncertu z muzyką Gershwina, w której udział wzięli m.in.: George Masso, Randy Sandke, Kenny Devern, czy Danny Moss. Na koncie wytwórni jest ponad 200 jazzowych wydawnictw.