O projekcie

WITAMY W PROJEKCIE

“Podniesienie świadomości grup zawodowych twórców, artystów, producentów, managerów oraz pracowników wytwórni muzycznych w zakresie dystrybucji cyfrowej muzyki oraz wykorzystania jej potencjału promocyjnego i sprzedażowego (w tym eksportowego poza UE)”.

To pionierskie przedsięwzięcie badawczo-edukacyjne powstałe z myślą o wsparciu całej europejskiej branży muzycznej na tle najbardziej zaawansowanych rynków. Jego głównym celem jest zwiększenie wiedzy w zakresie dystrybucji cyfrowej muzyki oraz stworzenie unikalnych narzędzi edukacyjnych mających pomóc w osiąganiu lepszych wyników promocyjnych i finansowych. Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+, a  biorą w nim udział Independent Digital jako Lider Projektu (Polska) oraz Partnerzy z Francji, Niemiec, Luksemburga i Wielkiej Brytanii:  Association Glukoz, Nagel-Heyer Records, HV.com International i The University of Westminster.

ETAP I

POSZUKIWANIE, czyli jak zdobywamy wiedzę o rynku

Źródłem danych do analiz są badania jakościowe i ilościowe przeprowadzone w czterech państwach, wśród przedstawicieli pięciu grup zawodowych – twórców, artystów, producentów, managerów oraz pracowników wytwórni muzycznych.

Badania jakościowe, prowadzone w Warszawie, Londynie, Berlinie i Paryżu, obejmą co najmniej sto spotkań, podczas których prowadzone będą anonimowe wywiady pogłębione z przedstawicielami wszystkich pięciu grup zawodowych.

Etap badań ilościowych dostarczy dane z anonimowych ankiet online.

Wyniki badań zostaną ujęte w raporcie opisującym poziom wiedzy branży europejskiej na temat dystrybucji cyfrowej muzyki.

ETAP II

TWORZENIE, czyli droga do celu

Rezultatem badań będą jasno i precyzyjnie określone obszary, które wymagają poprawy. Stworzymy solidną bazę do wejścia w teoretyczną i praktyczną fazę edukacyjną. Na tym etapie powstanie pionierskie kompendium wiedzy pt. “Przewodnik po dystrybucji cyfrowej muzyki” oraz unikatowe narzędzie do jego upowszechnienia – platforma e-learningowa.

Wszystkie treści zostaną w pełni dostosowane zarówno do poziomu zaawansowania (cztery levele), jak i obszarów działalności użytkowników (5 zdefiniowanych grup zawodowych na rynku muzycznym).

ETAP III

UPOWSZECHNIANIE, czyli dzielenie się efektami

Chcemy, by efekty naszych prac trafiły do jak najszerszego grona osób związanych z branżą i miały realny wpływ na podnoszenie kompetencji oraz zwiększanie szans skutecznego działania na rynku dystrybucji cyfrowej. Prezentacja oraz upowszechnianie efektów Projektu stanowią ostatni etap działań. Wraz z Partnerami zorganizujemy i poprowadzimy pięć konferencji dedykowanych pięciu grupom pracowników z rynku muzycznego – dwie odbędą się w Paryżu, po jednej w Warszawie, Berlinie i Londynie. Materiały edukacyjne promowane będą w europejskich mediach oraz na targach, a dostęp do nich będzie możliwy poprzez stronę internetową Projektu.

 

OFICJALNI PARTNERZY

The University of Westminster – Wielka Brytania – specjalizacja: rynek brytyjski

Położony w sercu Londynu, uniwersytet z blisko dwustuletnią tradycją, kształcący około dziewiętnastu tysięcy studentów. W projekcie Uniwersytet reprezentuje Sally-Anne Gross, która od trzydziestu lat związana jest z rynkiem muzycznym jako praktyk oraz wykładowca. Sally-Anne prowadzi m.in. zajęcia związane z managementem, rozwojem artystów, prawami autorskimi i własnością intelektualną. Natomiast jej działalność badawcza skupia się wokół takich zagadnień jak zdrowie psychiczne managerów i artystów oraz równouprawnienie genderowe.

Stowarzyszenie Glukoz – Francja, specjalizacja: rynek francuski

Głównym celem tej młodej, założonej w 2016 roku organizacji jest promowanie i upowszechnianie kultury skupionej wokół muzyki elektronicznej. Stowarzyszenie zajmuje się m.in. bookingiem, produkcją muzyczną oraz promowaniem DJ’ów. Swoją działalnością Glukoz obejmuje całą Francję, z wyróżnieniem regionów centralnych oraz doliny Loary, gdzie organizuje koncerty i eventy pod nazwą “Glukoz Open Air”.

HV.com International – Luksemburg, specjalizacja: rynek francuski

Firma z siedzibą w Luksemburgu została utworzona w 2000 roku, a jej głównym obszarem działalności jest obecnie synchronizacja muzyki z treściami wizualnymi takimi jak filmy, gry, strony internetowe, czy programy tv. Korzenie firmy to działalność producencka i wydawnicza, która jest przez HV.com kontynuowana do dzisiaj. Firma jest członkiem organizacji muzycznej SACEM w Luksemburgu.

Nagel Hayer Records – Niemcy, specjalizacja: rynek niemiecki

Niemiecka wytwórnia jazzowa z siedzibą w Hamburgu powstała 26 września 1992, w dniu urodzin George’a Gershwina, a jej misją jest wydawanie oraz promowanie współczesnego i mainstreamowego jazzu. Ogromne uznanie zyskała już dzięki swojej pierwszej produkcji – sesji live z koncertu z muzyką Gershwina, w której udział wzięli m.in.: George Masso, Randy Sandke, Kenny Devern, czy Danny Moss. Na koncie wytwórni jest ponad 200 jazzowych wydawnictw.

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Hip Hop Community

Agencja 360, której działalność skupia się wokół promowania wszelkich przejawów kultury hip hop. Jej hasłami przewodnimi są innowacyjność, kreatywność i odwaga, dzięki którym realizowane projekty są unikatowe i idealnie wpisane w stylistykę kultury hip hop. Oferta agencji obejmuje m.in.: kierownictwo artystyczne, zarządzanie projektami, tworzenie contentu, komunikację digitalową i marketing.

Dr hab. Patryk Gałuszka

Nad jakością merytoryczną projektu czuwa dr hab. Patryk Gałuszka, analityk sektorów kreatywnych, profesor Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na Uniwersytecie Łódzkim.